KARAKIA

Karakia Timatanga – Opening Prayer

Traditional Karakia:

Whakataka te hau ki te uru
Whakataka te hau ki te tonga
Kia mākinakina ki uta
Kia mātaratara ki tai
E hī ake ana te atākura
He tio, he huka, he hauhū
Tihei mauri ora!

Get ready for the westerly
and be prepared for the southerly.
It will be icy cold inland,
and icy cold on the shore.
May the dawn rise red-tipped on ice,
on snow, on frost. 

Opening or Closing Prayer

HE KARAKIA TIMATANGA ME TE WHAKAMUTUNGA

Traditional Karakia:

Kia tau ngā manaakitanga a te mea ngaro
ki runga ki tēnā, ki tēnā o tātou
Kia mahea te hua mākihikihi
kia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha, toi te Reo Māori
kia tūturu, ka whakamaua kia tīna! Tīna!
Hui e, Tāiki e!

Let the strength and life force of our ancestors
Be with each and every one of us
Freeing our path from obstruction
So that our words, spiritual power, love, and language are upheld;
Permanently fixed, established and understood!
Forward together!

Karakia mō te Kai – Blessing of Food

Traditional Karakia:

Nau mai e ngā hua
o te wao,
o te ngakina,
o te wai tai,
o te wai Māori.
Nā Tane
Nā Rongo
Nā Tangaroa
Nā Maru
Ko Ranginui e tū iho nei
Ko Papatūānuku e takoto nei
Tūturu o whiti ka whakamaua kia tina! TINA!
Hāumi e! Hui e! TĀIKI E!

Welcome the gifts of food
from the sacred forests
from the cultivated gardens
from the sea
from the fresh waters
The food of Tane
of Rongo
of Tangaroa
of Maru
I acknowledge the sky father who is above me,
the earth mother who lies beneath me
Let this be my commitment to all!
Draw together! Affirm!